Regulamin

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej.
Zamieszczone informacje na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielania rady ani rekomendacji, a oparte są one na różnych doświadczeniach i informacjach uzyskanych od naszych partnerów, nie mogą jednak stanowić wiążącej informacji dla ewentualnych roszczeń. Warunki wykonania, różne przypadki zastosowań, na które nie ma wpływu producent, jak i wykonanie inwestycji odbywające się poza zasięgiem możliwości kontroli naszych dostawców powoduje, że to właśnie Klient ponosi ostateczną odpowiedzialność za wyniki i zdarzenia, które mogą istotnie odbiegać od opinii i oczekiwań.
Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne.
Niniejsza strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na tych stronach. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
Wszystkie kolory na stronie www.mikomax-hurt.com.pl są tylko przykładowymi (poglądowymi) kolorami i nie powinny być uznawane za oryginalne.