Płyta wiórowa

Produkcja mebli bez stosowania płyt wiórowych jest obecnie nie do pomyślenia.

Podstawową cechą płyt wiórowych, odróżniającą je od drewna litego, jest jednorodna ich budowa. Płyty wiórowe nie mają  słabości drewna:pęknięć, sęków i przebarwień.

Zalety ich tosowania, to m.in.:

- podczas obróbki i przetwarzania nie trzeba uwzględniać kierunku przebiegu włókien i układu słojów - płyty wiórowe wykazują jednakową podatność na obrabianie we wszystkich kierunkach;

-pod względem dużej stałości wymiarów przy zmianach wilgotnościowych otoczenia, płyty wiórowe przewyższają nie tylko drewno lite, ale również sklejkę i płyty stolarskie;

Do ważnych zalet płyt wiórowych należą również duże wymiary powierzchni. Płyty wiórowe mają różne grubości i różne rodzaje wykończenia powierzchni. Można je z łatwością sklejać ze sobą oraz z drewnem litym.

Płyty wiórowe odporne są bardziej niż drewno lite na działanie wszechobecnych grzybów czy żerowanie owadów. Wymienione zalety występują w różnym stopniu w różnych rodzajach płyt.

Płyty wiórowe produkowane są przede wszystkim z drewna uzyskiwanego przy gospodarce leśnej i z drewna odpadowego. Najpierw drewno jest rozdrabniane na drobne wióry. Następnie suszy się te wióry gorącym powietrzem w wielkich, obracających się bębnach. Potem wióry są dzielone według wielkości, mieszane z klejem i rozsypywane na szerokiej taśmie transportowej. Maszyny rozsypujące wióry są tak ustawione, że dolna i górna warstwa wiórów pomieszanych z klejem składa się z drobnych części, natomiast grubsze wióry lądują w warstwie środkowej. Taśma przenosi tak zwane "ciasto wiórowe" najpierw do zimnej prasy wstępnej, a następnie do gorącej prasy. Tam masa ta jest ściskana pod wysokim ciśnieniem w temperaturze do 250 st.C. Klej twardnieje i powstaje płyta wiórowa. Następnie płyta jest schładzana i obcinana.

Płyty wiórowe są bardzo uniwersalne i stabilne, jednak niestety dość ciężkie. Wie o tym każdy, kto  próbował siłować się z przestawieniem mebli lub z wstawieniem ich do mieszkania (nawet w częściach) Dlatego przemysł meblowy już od dawna poszukuje lżejszych płyt. W dotychczasowych rozwiązaniach takich jak na przykład płyta komórkowa (typu "plaster miodu"), oszczędności na wadze osiąga się kosztem pogorszenia właściwości przy produkcji i obróbce, Poszukiwania i próby trwają nadal ale jak na razie płyty wiórowe pozostają podstawą produkcji meblowej.

Formatyzowanie online

Formatyzowanie online. Przepraszamy – system w modernizacji